Tillbaka

Veine Edman

KG Westman Statsråd i krigstider

269 kr/st ord. pris
179 kr/st MERA-pris
Lägg i varukorgen Levereras tillsammans med morgonbud
KG (Karl Gustaf) Westman från Linköping tillhörde Sveriges regering under både första och andra världskriget. Veine Edmans bok om honom heter därför ”Statsråd i krigstider”. KG var äldst av fem söner till en f d postmästare som avled tidigt, djupt skuldsatt. Den som räddade KGs inledda akademiska karriär i Uppsala, och gav trygghet åt familjen i Linköping, var den förmögne Henric Westman på Valla. De var trots namnet inte släkt. KG var aktiv i försvarsrörelsen. När den kulminerade i ”borggårdskrisen” 1914 utnämndes han till minister i den nya regering som följde. 1919 valdes han till riksdagsman för JR - ett bondeparti som snart gick upp i Bondeförbundet (BF). Medan KG verkade i första kammaren i flera decennier, tillhörde hans yngre bror Karl Allan, bonde på östgötaslätten, andra kammaren lika länge. KG hade inflytande inom BF och en nyckelroll i ”kohandeln” med socialdemokraterna om krispolitiken 1933. I nutid är KG Westman nog mest bekant som justitieminister i samlingsregeringen och ansvarig för ingreppen i pressfriheten under senast världskriget. Tillsammans med statsminister Hansson och utrikesminister Günther är han särskilt förknippad med den, främst i efterhand, omstridda eftergifts- eller anpassningspolitiken. Av boken framgår att KG gjorde avtryck även utanför politiken. Han var nära vän till Anders Zorn och konstnärerna i kretsen kring honom, och han bistod Henric Westman i dennes strävanden att lyfta Linköping som kulturstad. …………… Bokens författare Veine Edman är född 1946, bor i Brokind och var under sin yrkesaktiva tid folkhögskollärare, journalist och politisk sekreterare.
KUNDKLUBB MERA. Dina produkter levereras av ditt lokala mediehus. Som medlem i Kundklubb MERA får du attraktiva erbjudanden från din lokala tidning.